Kemper | odsávací a rezací stôl

KemTab Advance
» Pre vysoké nároky
» Rôzne možnosti ovládania

Technické údaje 
Modul šírka :1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm ...
Výška stolu : 700 mm
Odstup segmentov: 515 mm
Rám materiálovej podložky: EasyFrame Advance

Pre ďalšie šírky stolov nás kontaktujte.

Oblasť použitia
» Rezanie plazmou do 300 ampérov (krátkodobo do 400 A)
» Rezanie autogénom, plechy do hrúbky 150mm

Charakteristika
» Nízky objem odsávania
» Veľké vane na nečistoty
» Rôzne možnosti pneumatického riadenia odsávacích klapiek v jednotlivých častiach stolu
» Modulárna konštrukcia

Prednosti
» Lepšia kvalita rezania a nižšie opotrebenie vďaka inovatívnemu tvaru miesta pre položenie materiálu (easy FRAME)
» Žiadne externé náklady pri vlastnej výrobe zvarovacích častí vďaka zasúvacej konštrukcii podkladovej plochy pre položenie materiálu (easyFRAME)
» Nie je potrebné čistenie alebo údržba rámu podkladovej plochy pre položenie materiálu, pretože je možná jeho jednoduchá výmena (easy FRAME)
» Úspora nákladov na energie z dôvodu nízkeho objemu odsávania vďaka individuálnemu riadeniu odsávacích klapiek použitého segmentu
» Žiadny mechanický vplyv na rezacie zariadenie pri bezdotykovom elektronicky-pneumatickom riadení odsávacích klapiek
» Úspora času a nákladov na čistenia stolu vďaka veľkým vaniam na nečistoty a tým pádom väčším časovým intervalom medzi čistením
» Flexibilné dimenzovanie veľkosti stolu vďaka modulárnej konštrukcii (dĺžka, šírka)

Vhodné pre páliace stroje 

Parametre produktu

Autogénne Rezaniedo 150mm
Plazmové Rezaniedo 300A

Súbory