TIGTOWER 1200 | odsávanie zváracieho pracoviska

Filtračná veža TIGEMMA TIGTOWER 1200 je jednou z alternatív spôsobu odsávania výrobných zváracích priestorov. Vyplňuje priestor na trhu s odsávacími zariadeniami v prípadoch, keď klientovi nevyhovujú bežné konvenčne dostupné spôsoby odsávania.

Filtračná veža vďaka svojím zriaďovacím a prevádzkovým nákladom zaistí dostupnosť tohoto zariadenia zákazníkom, ktorý nemôžu zainvestovať do zložitých odsávacích systémov, ale zároveň chcú pre svojich zamestnancov zlepšiť pracovné a hygienické podmienky a takisto chrániť životné prostredie.

Filtračná veža TIGTOWER 1200 je primárne určená pre odsávanie zváracích dymov, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri zváracom procese. Tieto dymy sú pre ľudský organizmus škodlivé, svojimi fibrogennými vlastnosťami  negatívne ovplyvňujú zdravie pracovníkov. Strojárske spoločnosti, ktoré vo svojich technológiách využívajú zváracie procesy, majú dlhodobo problém s udržaním vhodných hygienických podmienok na pracovisku

VÝHODY ZARIADENIA TIG TOWER1200

  •       PROCES ODSÁVANIA JE MOŽNÉ OVPLYVŇOVAŤ V ČASE POMOCOU NASTAVENÍ HODÍN PROVÁDZKY ZARIADENIA V REÁLNOM ČASE.
  •        ZARIADENIE JE MOŽNÉ V RÁMCI PRACOVISKA OVLÁDAŤ PODĽA AKTUÁLNEJ SKLADBY ZVÁRACÍCH ČINNOSTÍ VYCHÁZEJÚCICH Z REÁLNEJ INTENZITY ZVÁRACIEHO PROCESU.
  •       PRI INŠTALÁCIÍ ZARIADENIA NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNÉ VZT POTRUBNÉ PRVKY.
  •         PRI VLASTOM ZVÁRACOM PROCESE ZVÁRACÍ PERSONÁL NEMUSÍ ZARIADENIE AKOKOĽVEK OBSLUHOVAŤ, ZARIADENIE IDE PLNE AUTOMATICKY A NEZÁVISLE.
  •         NÍZKE PREVÁDZOVÉ A POČIATOČNÉ NÁKLADY (ODPADÁ PEVNÁ INŠTALÁCIA).
  •         MNOŽSTVOM POUŽITÝCH ZARIADENÍ A ICH ODSÁVANÉHO OBJEMU V DANNOM PRIESTORE OBJEKTU ZVAROVNE SA DÁ NASTAVIŤ POŽADOVANÁ EFEKTIVNÁ VÝMENA VZDUCHU.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA TIGTOWER 1200

Maximálny odsávaný objem...12000m3/h

Maximálny objem odsávaného priestoru...1500m3

Prevádzková teplota...0°C až +40°C

Napájanie...3AC 50Hz 400/230V/TNS

Príkon...7,5kW

Filtračná plocha...180 m2

Počet filtračných patrón...9 ks

Filtračný materiál podľa DIN EN 60335 trieda filtrácie „M“...99,96% odlučivosť

Objem prachového boxu...30 litrov

Rozmery...1970x1750x3880

Váha...1513 kg

Hlučnosť...70dB(A)

Určené pre zváracie dymy


Parametre produktu

Filtračná Plocha180m2
Príkon Elektromotora7,5kW
Sací Výkon12000m3
Stupeň Odlučnosti99,96%

Súbory