HyPerformance HPR800XD


HPR 800XD

Prináša neporovnateľnú kvalitu rezu HyDefinition pri polovičných prevádzkových nákladov. 

Trvalo vynikajúca kvalita rezu


HyPerformance Plazma reže zložité diely v trvalo vynikajúcej
kvalite rezu, pričom prakticky odpadajú náklady na následné
operácie
• Patentované technológie tohoto systému, ako HyDefinition
a LongLife®, poskytujú konzistentnejšiu kvalitu rezu po dobu
dlhšiu, ako je tomu u iných systémov na trhu.
• Technológia True Hole™, určená pre automatické plynové
systémy HyPerformance Plasma, vyrezává otvory v uhlíkovej
oceli v kvalite, ktorá je značne vyššia, ako čoho bolo skôr
možné docieliť pomocou plazmy
• HyPerformance Plasma reže nelegované (uhlíkové)
a nerezové ocele veľkých aj malých hrúbok tak, že ich
povrch po dokončení operácie pripomína zrkadlo
• Spotrebné diely Hypertherm sú vyrobené v najvyššej kvalite,
aby bol zaistený konzistentný výkon.

Maximálna produktivita

HyPerformance Plasma využíva vysoké rezné rýchlosti,
krátke doby cyklu, rýchle prechody medzi procesmi a vysokú
spoľahlivosť s cieľom dosiahnuť maximálnu produktivitu.
• HyPerformance Plasma poskytuje presnosť HyDefinition
pri bezpríkladných rezných rýchlostiach, takže produkuje
viac dielov za hodinu.
• Krátke doby cyklov „rez k rezu“ a „rez k značke“ znamenajú
kratší prestoje medzi rezmi.
• Rýchlo odpojiteľný horák, voľba automatickej plynovej
konzoly a intuitívne užívateľské rozhranie skracujú dobu
pripravenosti k činnosti.
• Dlhá životnosť spotrebných dielov a vysoká spoľahlivosť
systému maximalizujú celkovú dobu aktivity oblúku.

Minimálne prevádzkové náklady

HyPerformance Plasma znižuje prevádzkové náklady
na výrobu jedného dielu a zvyšuje ziskovosť.
Viac dielov za hodinu
• Systémy HyPerformance Plasma ponúkajú vyššie rezné
rýchlosti, takže za hodinu vyrobíte viac dielov
• Technológia PowerPierce™ spoločnosti Hypertherm
umožňuje rezať oceľ väčšej hrúbky ako kedykoľvek predtým
a nahradzuje pomalšie rezanie, napríklad autogénom.
• Trvalo vynikajúca kvalita systému HyPerformance Plasma
maximalizuje počet dielov vyrobených za hodinu tým, že znižuje
na minimum potrebu časovo náročných podružných operácií.

Dlhšia životnosť spotrebných dielov  

• Patentované technológie LongLife a PowerPierce výrazne
zvyšujú životnosť spotrebných dielov a znižujú náklady na jeden diel
• Spotrebné diely Hypertherm sú vyrobené v najvyššej kvalite,
aby bola zaistená trvale dlhšia životnosť.

Parametre produktu

Hrúbka Materiáluaž do 160mm

Súbory