Odsávané stoly pre páliace stroje

Do 300mm hrúbky materiálu - do nosnosti 2400kg/m² - hrúbka lamiel 12mm

Viac ...

Do 220mm hrúbky materiálu - do nosnosti 1800kg/m² - hrúbka lamiel 5mm

Viac ...

Do 50mm hrúbky materiálu - do nosnosti 390kg/m² - hrúbka lamiel 3mm

Viac ...

Rezanie plazmou do 300 ampérov (krátkodobo do 400 A) Rezanie autogénom, plechy do hrúbky 150mm

Viac ...

Rezanie plazmou do 600 ampérov (krátkodobo do 800 A) Rezanie autogénom, plechy do hrúbky 300mm

Viac ...

S automatickým vynášacím systémom. Vhodný na rezanie plazmou nad 400 ampérov a hrúbky do 150mm

Viac ...