Tigemma stredná rada do 1800kg/m²

Tigemma stredná rada do 1800kg/m²

Materiálové odsávacie stoly strednej rady TIGEMMA sú určené pre termické delenie kovových materiálov plazmou a plameňom. Ich maximálne zaťaženie je konštruované na 1800 kg/m² deleného oceľového materiálu. Vďaka odskúšanej a preverenej konštrukcii stolu zaručujú spoločne so správne navrhnutým odsávacim systémom optimálny odťah splodín, vyšší stupeň bezpečnosti a komfort pri čistení stolu. Konštrukcia stolu využíva tzv. princíp povrchového odsávania, ktoré v porovnaní s odsávaním komerčne rozšírených stolov je rovnomernejší a účinnejší.  Odsávané stoly strednej rady bývajú zostavené z troch a štyroch sekčných štandardne vyrábaných modulov, ktoré kombináciou použitého modulu sa dajú zostaviť do požadovaného rozmeru stolu. Sekčné otváranie klapiek stolu je spínané pomocou ovládacej lyžiny upevnenej na supporte páliaceho stroja, alebo elektro-pneumatickým ovládaním z nadradeného CNC ovládania stroja. Dostatočná veľkosť objemu záchytnej vane hrubých nečistôt zaručuje predĺžený interval čistenia a tým značnú úsporu nákladov na údržbu zariadenia. Vložené oceľové mriežky, ktoré sa nachádzajú pod podkladnými rámami, zabraňujú prepadávanie malých dielov do záchytnej vane. Stoly sú konštruované tak, že maximálny možný použitý plech musí byť do hrúbky 220 mm. Výška všetkých jednotlivých modulov neprekračuje 700 mm. Materiálové stoly strednej rady sa dodávajú v pracovných šírkach od 1 do 6 m s možnosťou voľby dĺžky stolu podľa potrieb technológie rezania. K šírke stolu je potrebné pripočítať 55 mm rozmeru krytu ovládania pneumatiky. 

Parametre produktu

Hmotnostné Zaťaženiedo 1800kg/m²
Hrúbka Materiálu0-220mm