Vanad Kompakt Light | jednoduchá kompaktná konštrukcia

CNC páliace stroje Vanad KOMPAKT Light sú primárne určené pre plazmové technológie a  predstavujú skvelé ucelené riešenie s jednoduchou montážou a manipuláciou. Konštrukcia vyhovuje bežným formátom plechov a plne uspokoja požiadavky na výkonné aj malé pracovisko. Stroj Vanad KOMPAKT light je možné vďaka celistvej konštrukcii osadiť moderným  plazmovým zdrojom vzduchom chladeným horákokm pre konvenčné delenie. Zároveň umožňuje inštaláciu ďalších prídavných zariadení.


Prednosti :

 • ucelená rada strojov pre spracovanie načastejšie používaných formátov plechov
 • tuhá konštrukcia odsávaného materiálového stolu s integrovanou pojazdovou dráhou portálového nosiča technológie
 • obojstranný pohon pozdĺžneho pojazdu
 • lineárne vedenia na všetkých pojazdových osách
 • nová rada polohovateľných veľkoformátových panelov s priemyselnou klávesnicou-model Light s mobilným dotykovým Power Panelom 500 s technologickou klávesnicou
 • precízne riadenie zapaľovacej a pracovnej výšky horáku
 • vysoká presnosť polohovania aj pri dlhodobej prevádzke
 • štandardná hrúbka deleného materiálu:
• KOMPAKT Light 30 mm (autogén 50 mm)
 • vynikajíce dynamické vlastnosti stroja
 • výkonný, prevádzkovo stabilný, užívateľský prívetivý CNC systém
 • eliminácia neproduktívnych časov pri prevádzke

Štandardné vybavenie:

 • obojstranný pohon portálov
 • ohybné energetické reťaze
 • riadiaci systém B&R
 • prenos páliacich dát pomocov USB, LAN siete
 • precízne riadenie výšky plazmového horáku
 • pneumaticko-elektrické nastavenie zapaľovacej výšky plazmového horáku

Volitelné vybavenie

 • značiaca jednotka – značenie plazmou
 • značiaca jednotka – značenie mikroúderom
 • značiaca jednotka – značenie rysovacou ihlou
 • navrtávacia jednotka
 • jednotka pre kontaktnú reguláciu výšky plazmového horáku – pre pálenie tenkých plechov
 • CAD/CAM software pre prípravu páliacich dát

Parametre produktu

Autogénne Rezaniedo 50mm
Plazmové Rezaniedo 30mm

Súbory