Vanad Kompakt | vysoko výkonný páliaci stroj

CNC páliace stroje Vanad KOMPAKT a KOMPAKT Light sú primárne určené pre plazmové technológie a  predstavujú skvelé ucelené riešenie s jednoduchou montážou a manipuláciou. Konštrukcia vyhovuje

bežným formátom plechov a plne uspokoja požiadavky na výkonné a v prípade verzie Light aj malé pracovisko. Stroj Vanad KOMPAKT je možné vďaka celistvej
konštrukcii osadiť moderným výkonným plazmovým zdrojom aj autogénnou technológiou. Zároveň umožňuje inštaláciu ďalších prídavných zariadení.


Prednosti :

 • ucelená rada strojov pre spracovanie načastejšie používaných formátov plechov
 • tuhá konštrukcia odsávaného materiálového stolu s integrovanou pojazdovou dráhou portálového nosiča technológie
 • obojstranný pohon pozdĺžneho pojazdu
 • lineárne vedenia na všetkých pojazdových osách
 • nová rada polohovateľných veľkoformátových panelov s priemyselnou klávesnicou-model Light s mobilným dotykovým Power Panelom 500 s technologickou klávesnicou
 • precízne riadenie zapaľovacej a pracovnej výšky horáku
 • vysoká presnosť polohovania aj pri dlhodobej prevádzke
 • štandardná hrúbka deleného materiálu:
• KOMPAKT 50 mm (autogén 70 mm)
• KOMPAKT Light 30 mm (autogén 50 mm)
 • vynikajíce dynamické vlastnosti stroja
 • výkonný, prevádzkovo stabilný, užívateľský prívetivý CNC systém
 • eliminácia neproduktívnych časov pri prevádzke

Štandardné vybavenie:

 • obojstranný pohon portálov
 • ohybné energetické reťaze
 • riadiaci systém B&R
 • prenos páliacich dát pomocov USB, LAN siete
 • precízne riadenie výšky plazmového horáku
 • pneumaticko-elektrické nastavenie zapaľovacej výšky plazmového horáku

Volitelné vybavenie

 • značiaca jednotka – značenie plazmou
 • značiaca jednotka – značenie mikroúderom
 • značiaca jednotka – značenie rysovacou ihlou
 • navrtávacia jednotka
 • jednotka pre kontaktnú reguláciu výšky plazmového horáku – pre pálenie tenkých plechov
 • CAD/CAM software pre prípravu páliacich dátParametre produktu

Autogénne Rezaniedo 70mm
Plazmové Rezaniedo 50mm

Súbory