top of page
Vanad Proxima.webp

  Prednosti :

 • obojstranný pohon pozdĺžneho  pojazdu                                    

 • lineárne vedenie na všetkých pojazdových osách 

 • nová rada veľkoformátových panelov s veľkou priemyselnou klávesnicou

 • štandardná hrúbka deleného materiál do 200 mm

 • vysoká presnosť polohovania aj pri dlhej dobe prevádzky

 • vynikajúce dynamické vlastnosti stroja

 • eliminácia neproduktívnych časov pri prevádzke

 • výkonný, prevádzkovo  stabilný, užívateľsky prívetivý CNC systém

 • vysoká nosnosť ramena stroja – možnosť použitia až 8 supportov

  Štandardné vybavenie :

 • pozdĺžne vystužené nosníky IPE 

 • ohybné energetické reťaze

 • elektronická regulácia výšky horákov

 • prenos páliacich dát pomocou USB, LAN siete

 • precízne riadenie zapaľovacej a pracovnej  výšky horákov

 • riadiaci systém B&R

  Volitelné vybavenie :

 • značiaca jednotka – značenie plazmou

 • značiaca jednotka – značenie mikroúderom

 • značiaca jednotka – značenie  rysovacou ihlou

 • navŕtavacia jednotka

 • jednotka pre kontaktnú reguláciu výšky plazmového horáku – pre pálenie tenkých plechov

 • autogenna jednotka pre pálenie priamych úkosov  (V, X)

 • elektrické zapaľovanie plameňa  autogénneho horáku

 • CAD/CAM software pre prípravu páliacich dát

KATALOGOVÝ LIST - Vanad Proxima

Katalogový list CNC rezací stroj Vanad Proxima vo formátu PDF tu >>

Vanad Proxima plazmove rezanie.webp
bottom of page