VANAD | TIGEMMA | THERMAL DYNAMICS | ALFA IN


Ako  výrobca vysoko výkonných páliacich strojov modernej konštrukcie pre tvarové rezanie materiálov autogénom,  najmodernejších plazmových technológií súčasnosti a vláknového lasera je VANAD 2000 a.s. neoceniteľným partnerom našej spoločnosti v oblasti termického delenia kovových materiálov s kvalitnými riešeniami pre priemysel tvarového rezania. Za dobu svojej existencie VANAD 2000 a.s. vyrobil a dodal páliace stroje stovkám spokojných zákazníkom doma aj v zahraničí. Vanad 2000 a.s. vyvíja vlastný originálny software a konštrukciu strojov s dôrazom na vysokú kvalitu.


Produkty Thermal Dynamics vám poskytujú lepší rezný výkon ako konkurenčné riešenia pri nižších nákladoch. Od vzduchových systémov po vysoko presné a robotické systémy poskytujú naše plazmové systémy najlepšie a najúčinnejšie rezanie v oblasti mäkkej ocele, hliníka a nehrdzavejúcej ocele. Nižšie počiatočné náklady. Väčšie úspory nákladov na energie. Zníženie prestojov medzi rezmi. Rýchlejší servis a opravy. Ak sa rozhodnete pre Thermal Dynamics, dosiahnete efektívnosť plošne. Tigemma Engineering s.r.o. je spoločnosť zameraná na dodávky technologického odsávania emisií, tuhých znečisťujúcich látok vznikajúcich ako vedľajší produkt vo výrobe. Spoločnosť pôsobí v oblasti ochrany ovzdušia a hygieny prostredia. Spoločnosť vznikla  na základe zvyšujúcich potrieb a požiadaviek investorov na zaistenie komplexného riešenia dodávok v oblasti priemyselného a technologického odsávania. Spoločnosť ALFA IN a.s. je tradičným českým výrobcom zváracích  strojov, plazmových zdrojov , transformátorov, a plynových filtrov. V roku 2010 spoločnosť  kúpila do  výrobného portfólia dobre zavedenú značku elektrocentrál MEDVED.