top of page

Odsávané stoly k páliacim strojom

 

Materiálové odsávacie stoly sú určené pre páliace plazmové a autogénne stroje. Vďaka odskúšanej a preverenej konštrukcii stolu zaručujú spoločne so správne navrhnutým odsávacím systémom optimálny odťah splodín, vyšší stupeň bezpečnosti a komfort pri čistení stolu. Konštrukcia stolu využíva tzv. princíp povrchového odsávania, ktoré v porovnaní s odsávaním komerčne rozšírených stolov je rovnomernejší a účinnejší. Dostatočná veľkosť objemu záchytnej vane hrubých nečistôt zaručuje predĺžený interval čistenia a tým značnú úsporu nákladov na údržbu zariadenia.

KEMPER_priemyselné_filrácie.png
Klikni_edited.png
Kemper kemtab_advance.png
Tigemma Engineering.png
Klikni_edited.png
Tigemma dsávací stol.png
bottom of page