top of page
Vanad Kompakt | ERBOS s.r.o.
Precitec ProCutter_15_150mm_FCH16.png

  Prednosti :

 • maximálna presnosť rezu - minimálna rezná špára 

 • tuhá konštrukcia, vynikajúce dynamické vlastnosti stroja 

 • možnosť ekonomického rezania stlačeným vzduchom 

 • rezanie vysoko reflexných materiálov

 • vysoká životnosť laserového zdroja 

 • výkon vláknového laseru štandardne do 6 kW 

 • vysoko presné optické odmeriavanie polohy 

 • intuitívne ovládanie, minimálne nároky na údržbu

 • možnosť využitia zbytkového materiálu

 • vzdialený servisný prístup do riadiaceho systému stroja – rýchly servisný zásah 

 • funkcia NÁVRAT k nedokončenému páliacemu programu

 • obsiahla databáza makier 

 • automatické odsávanie splodín systémom nezávislých sekcií

 • výkonný, prevádzkovo stabilný overený riadiaci systém B&R 

  Štandardné vybavenie :

 • vlastný protikolízny systém rezacej hlavy

 • riadený prepal  pre vyšší životnosť spotrebných dielov

 • precízne kapacitné riadenie výšky procesnej hlavy

 • lineárne vedenie na všetkých pojazdových osiach

 • modul pre čistenie trysky

 • kamera pre sledovanie rezu a zobrazenie na samostatnom monitore

 • laserové značenie

 • CAD/CAM software pre prípravu páliacich dát

 • manuálne výsuvný materiálový rošt

  Volitelné vybavenie :

 • dva hydraulicky výmenné rošty pre minimalizáciu prípravných časov

 •  motorovo výsuvný materiálový rošt

 • dva manuálne výsuvné materiálové rošty

 • prídavné zariadenie RotCUT pre rezanie do rúr max. Ø 250mm 

KATALOGOVÝ LIST - Fiber laser Vanad Kompakt

Katalogový list CNC laserový stroj Vanad Kompakt vo formáte PDF tu >>

Vanad Kompakt vláknový laser .JPG

Zrealizované pracoviská Vanad Kompakt Laser

Vanad KOMPAKT Laser 1,5 x 6m, 2 x automatický, hydraulicky výsuvný rošt s výsuvom dopredu doplnený o
Vanad KOMPAKT Laser 1,5 x 3m, materiálový rošt s ručným výsuvom dopredu. Laserová hlava Precitech Li

Videá laserového stroja  Vanad Kompakt Laser

bottom of page