top of page

Odsávacie systémy k páliacim strojom

PlasmaFil je pohodlné a obzvlášť bezpečné špičkové riešenie pre náročné aplikácie s vysokým obsahom prachu ako sú páliace stroje s plazmovým a autogénnym rezaním. 

Vyznačuje sa automatickým odstraňovaním prachu bez kontaminácie, ktorého výsledkom je najvyššia možná ochrana zdravia a bezpečnosti. PlasmaFil Compact  systémy sú zvlášť vhodné na stavbu centrálnych odsávacích systémov alebo na pripojenie k rezacím systémom. Je flexibilný a môže byť inštalovaný na mnohých rôznych miestach. Systém filtračnej jednotky je vybavený mimoriadne odolnou technológiou doskového filtra a automatickým čistiacim systémom. Prach sa odstraňuje pomocou bežných nádob na zachytávanie prachu. Membránové filtračné vložky KemTex® ePTFE pre ultrajemné prachové častice oddeľujú častice aj pod 0,1 µm a vďaka certifikácii W3 / IFA je odsávacia filtračná jednotka PlasmaFil vhodná aj na obrábanie chrómniklovej ocele.

KEMPER_priemyselné_filrácie.png
Kemper_odsávanie_Vanad_Proxima.jpg
Tigemma Engineering.png

Odsávacie systémy k páliacim strojom 

Filtračné zariadenie Tigemma slúži k odlučovaniu rôznych prachových emisií a je ho možné  využiť pre filtráciu väčšiny typov prachu a vzdušnín. Filtrácia je vyrobená z oceľového plechu s kvalitnou povrchovou úpravou a je  preto prispôsobená aj pre umiestnenie v exteriéri. Konštrukcia filtrácie je celkom kompaktná s integrovaným odhlučneným ventilátorom. U veľkých aplikácií nad 14 000m³/hodinu je možné skladať jednotlivé moduly filtrácie k sebe a použiť samostatný ventilátor. Filtračné zariadenie je konštruované tak variabilne, že je možné ho umiestniť do akéhokoľvek priestoru bez obmedzenia. Všetky ovládacie komponenty je možné umiestniť na ktorúkoľvek stranu.  Hlavná činnosť filtračného zariadenia je samotná filtrácia vzdušniny s následnou regeneráciou filtračného materiálu a to bez nárokov na samostatnú obsluhu celého zariadenia. Filtrácia je vybavená riadiacou jednotkou, ktorá na základe vyhodnotenia rozdielneho tlaku ∆P priebežne nastavuje potrebné parametre regenerácie filtračných patrón a tak plne automaticky riadi celý cyklus čistenia vrátane vyhodnotenia krajných stavov, kedy samostatná riadiaca jednotka vypne celé zariadenie alebo zobrazuje medzné stavy na displeji. 

Odsávacie zariadenie Tigemma
bottom of page