top of page
KEMPER_odsávacie_zariadenia.jpg

PlasmaFil

KEMPER_priemyselné_filrácie.png
  • Laserové rezanie

  • Plazmové rezanie

  • Zváracie pracoviská 

Prednosti :

 

Nekontaminované zhromažďovanie prachu s fixáciou zbernej prachovej nádoby stlačeným vzduchom
» Trvalá prevádzka bez prerušenia s automatickým čistením filtrov riadeným tlakovým spádom
» Nižšie emisie hluku vďaka mimoriadne nízkej hladine zvuku
» Jednoduchá a rýchla montáž vďaka dodaniu v stave pripravenom na zapojenie, s otvormi pre vysokozdvižný vozík a závesnými okami pre žeriav
» Veľká úspora energetických nákladov pri použití voliteľnej automatickej regulácií objemového prietoku v závislosti na potrebnom sacom výkone
» Najlepšia ochrana zdravia pracovníkov vďaka použitiu filtračných patrón KemTex® ePTFE s povrchovou filtráciou

Dodatočné vybavenie :

 

» Automatická likvidácia prachu – DustEvac
» Regulácia podtlaku
» Externé zapnutie/vypnutie
» Vstupný odlučovač iskier – Spark Trap
» Ochranný plášť proti poveternostným vplyvom pre vonkajšiu inštaláciu

Charakteristika

 

Automatické čistenie filtrov, riadené tlakovým spádom
» Ovládanie pomocou dotykového displeja
» Filtračné patróny KemTex® ePTFE
» Rôzne prevedenia, a odskúšaná W3/IFA
» Zberná prachová nádoba s pneumatickým zdvíhacím zariadením
» Predmontovaná a pripravená na zapojenie
» Automatická regulácia objemového prietoku (voliteľné)
» Otvory pre vysokozdvižný vozík

Oblasť použitia :

 

» Potrebný odsávací výkon do 13.000 m3/h
» Vysoké množstvo dymu a prachu
» Zvarovne a brusiarne
» Výukové pracoviská a robotické zváracie linky
» Laserové,
plazmové a páliace rezacie systémy
» Inštalácia vonku možná

Animation Absaugtisch
Play Video