top of page
Kjellberg Q 3000_.jpg
Kjellberg Q 3000 plus.png
Kjellberg Q 3000 plus.png
q3000_edited_edited.png

      Q 3000

K

j

e

l

l

b

e

r

g

     Q1500

Kjellbrg Q-Séria

Životnosť spotrebných dielov

 

Výrobky série Q sa považujú za najrýchlejší zdroj na trhu. Rýchlosť procesu sa nastavila skrátením cyklov medzi procesmi rezania, čo umožňuje významné zníženie nákladov na pracovnú silu. Prispieva tiež k dlhšej životnosti.

Oblasť použitia

 

Výsledkom plne automatizovaného procesu v plazmových zdrojoch  Q1500 a Q3000 je získať ďalší rozmer presnosti rezania. Zariadenia sú prispôsobené na spoluprácu podľa koncepcie Industry 4.0, ktorej myšlienkou je integrácia všetkých prvkov inteligentnej továrne. Kjellberg vybavil svoje agregáty moderným panelom Q-DeskC. Rozhranie zobrazuje všetky údaje týkajúce sa procesu, spotreby spotrebného materiálu a častí v reálnom čase. Vďaka tomu môže užívateľ organizovať a vykonávať úlohy súvisiace s údržbou procesov.

Technická špecifikácia