top of page
IMG_5392_edited.jpg
IMG_5392_edited.jpg
IMG_5392_edited.jpg

 Tigemma

engineering

Tigemma stôl ľahká rada.png

Ľahká rada do 390kg/m2

               do 50mm

 • Rezanie plazmou do 50mm

 • Modul šírka :1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm, 2.000 mm

 • Výška stolu : 700 mm

 • Odstup segmentov: 515 mm

Vlastnosti

Model odsávacieho stola

Materiálové odsávané stoly ľahkej rady TIGEMMA sú stoly novej generácie, ktoré sa vyznačujú nízkou hmotnosťou a nízkymi počiatočnými nákladmi. Sú určené pre tepelné delenie kovových materiálov plazmou. Ich  maximálne zaťaženie je 390 kg/m² deleného materiálu. Tieto stoly sa vyznačujú ľahkou a stabilní konštrukciou. Vďaka osvedčenej konštrukcii je zaistená optimálna sacia účinnosť, vyššia úroveň bezpečnosti a ľahké čistenie Konštrukcia stolu využíva tzv. princípu plošného odsávania, kde je proces extrakcie v porovnaní s klasickými odsávacími stolmi rovnomernejší a efektívnejší. Stoly sú navrhnuté do jedného celku. Ovládanie spínania jednotlivých sekcií odsávacieho stola je prevedené mechanickou väzbou CNC stroja so stolom - ovládanie lyžinou alebo elektro-pneumatické spínanie z riadiaceho systému stroja. Veľkosť zbernej vane stola zaručuje dlhšiu periódu čistenia stola, a tým aj značné úspory nákladov na údržbu zariadenia. Stoly sú určené pre rezanie kovových materiálov s maximálnou hrúbkou 50 mm. Veľkosť stola je navrhnutá pre maximálnu pracovnú veľkosť 2000 x 6000mm . Výška stola je 700 mm pre všetky veľkosti odsávaných stolov.

Stredná rada do 180kg/m2

                  do 220mm

Pre stredné a vysoké nároky 

Tigemma_stôl_stredná_rada.png
 • Materiálové odsávacie stoly strednej rady TIGEMMA sú určené pre termické delenie kovových materiálov plazmou a plameňom. Ich maximálne zaťaženie je konštruované na 1800 kg/m² deleného oceľového materiálu. Vďaka odskúšanej a preverenej konštrukcii stolu zaručujú spoločne so správne navrhnutým odsávacim systémom optimálny odťah splodín, vyšší stupeň bezpečnosti a komfort pri čistení stolu. Konštrukcia stolu využíva tzv. princíp povrchového odsávania, ktoré v porovnaní s odsávaním komerčne rozšírených stolov je rovnomernejší a účinnejší.  Odsávané stoly strednej rady bývajú zostavené z troch a štyroch sekčných štandardne vyrábaných modulov, ktoré kombináciou použitého modulu sa dajú zostaviť do požadovaného rozmeru stolu. Sekčné otváranie klapiek stolu je spínané pomocou ovládacej lyžiny upevnenej na supporte páliaceho stroja, alebo elektro-pneumatickým ovládaním z nadradeného CNC ovládania stroja. Dostatočná veľkosť objemu záchytnej vane hrubých nečistôt zaručuje predĺžený interval čistenia a tým značnú úsporu nákladov na údržbu zariadenia. Vložené oceľové mriežky, ktoré sa nachádzajú pod podkladnými rámami, zabraňujú prepadávanie malých dielov do záchytnej vane. Stoly sú konštruované tak, že maximálny možný použitý plech musí byť do hrúbky 220 mm. Výška všetkých jednotlivých modulov neprekračuje 700 mm. Materiálové stoly strednej rady sa dodávajú v pracovných šírkach od 1 do 6 m s možnosťou voľby dĺžky stolu podľa potrieb technológie rezania. K šírke stolu je potrebné pripočítať 55 mm rozmeru krytu ovládania pneumatiky. 

 • Rezanie autogénom, plechy do hrúbky 220 mm

 • Modul šírka :1564mm, 1634 mm, 1814mm, 2064mm, 2.314 mm, 2.564 mm, 2634mm, 2814mm, 3.064 mm,

 • Výška stolu : 700 mm

 • Odstup segmentov: 515 mm

 • Hhúbka lamiel 5mm

 • Rozteč lamiel 100mm

 • Výška lamiel 100mm

 • systémom záchytu lamiel a rámu lamiel proti vytiahnutiu pri manipulácií plechov 

Ťažká rada do 2400 kg/ m² 

               do 300mm

Tigemma dsávací stol.png

Pre najvyššie nároky na rezanie

 • Materiálové odsávacie stoly ťažkej rady  „Tigemma“ sú určené pre termické delenie kovových materiálov pre najnáročnejšie aplikácie z hľadiska tepelného a hmotnostného zaťaženia. Ich maximálna nosnosť je 2400 kg/ m². Vďaka odskúšanej a preverenej konštrukcii stolu zaručujú spoločne so správne navrhnutým odsávacim systémom optimálny odťah splodín, vyšší stupeň bezpečnosti a komfort pri čistení stolu. Konštrukcia stolu využíva tzv. princíp povrchového odsávania, ktoré v porovnaní s odsáváním komerčne rozšírených stolov je rovnomernejší a účinnejší. Odsávané stoly „Tigemma“ ťažkej rady bývajú zostavené z jednotlivých štandardne vyrábaných modulov (viď. tabuľka.), ktoré sú vzájomne spojené do požadovaného rozmeru stolu. Otváranie jednotlivých sekcií stolu je konštrukčné riešené mechanickou väzbou medzi rezacím strojom a stolom. Toto riešenie má z hľadiska vysokej tepelnej zátaže veľký vplyv na dlhodobú a spoľahlivú funkčnosť zariadenia v najťažších prevádzkach. Spínacia lyžina prechádza v  X osi po kladkách, ktoré sú umiestnené na hriadeli, ktorá súčasne slúži ako páka otvárania klapky sekcie stolu. Klapka stolu je vyrobená s dôrazom na čo najvyššiu tesnosť bez použitia tesniacich materiálov. Zatváranie klapky sa deje za pomocou kombinácie gravitačných a tlakových síl spôsobených odsávacím systémom. Dvoj-kanálové prevedenie stolu je ovládané z každej strany stolu nezávisle. Dostatočná veľkosť objemu záchytnej vane hrubých nečistôt zaručuje predĺžený interval čistenia a tým značnú úsporu nákladov na údržbu zariadenia. 

 • Rezanie autogénom, plechy do hrúbky 300mm

 • Modul šírka :1634 mm, 2.134 mm, 2.634 mm, 3.064 mm,

 • Výška stolu : 738 mm

 • Odstup segmentov: 515 mm

 • Hhúbka lamiel 12mm

 • Rozteč lamiel 250mm

 • Výška lamiel 150mm

 • systémom záchytu lamiel a rámu lamiel proti vytiahnutiu pri manipulácií plechov 

 

KATALOGOVÝ LIST - KEMPER Odsávacie stoly 

                              Katalogový  list vo formáte PDF tu >>

Tigemma_odsavacie_stoly_katalog.JPG
bottom of page