Vanad Proxima | vysoké technologické zaťaženie

Vysoko  výkonný CNC páliaci stroj Vanad Proxima určený do ťažkých prevádzok a pre náročných zákazníkov. Stroj pracuje s veľkými formáty plechov

s väčším počtom autogénnych horákov, a to vrátane ručného či automatického úkosovania. Inštalované plazmové supporty sú ideálne pre využitie najmodernejších a najvýkonnejších plazmových zdrojov. Stroj je  možné doplniť o ďalšie prídavné zariadenia vrátane RotCUT pre pálenie rúr až do priemeru 1000mm. 

Stroj je možno dodať ako súčasť kompletnej dodávky páliaceho pracoviska, tj. vrátane plazmového zdroja a spotrebných dielov pre plazmové alebo autogénne pálenie, kompresor pre dodávku tlakového vzduchu vrátane jeho úpravy pre rezanie, odsávacieho a filtračného zariadenia pre odsávanie splodín vznikajúcich pri termickom delení.

PREDNOSTI:

 • obojstranný pohon pozdĺžneho  pojazdu                                    
 • lineárne vedenie na všetkých pojazdových osách 
 • nová rada veľkoformátových panelov s veľkou priemyselnou klávesnicou
 • štandardná hrúbka deleného materiál do 200 mm
 • vysoká presnosť polohovania aj pri dlhej dobe prevádzky
 • vynikajúce dynamické vlastnosti stroja
 • eliminácia neproduktívnych časov pri prevádzke
 • výkonný, prevádzkovo  stabilný, užívateľsky prívetivý CNC systém
 • vysoká nosnosť ramena stroja – možnosť použitia až 8 supportov

Štandardné vybavenie : 

 • pozdĺžne vystužené nosníky IPE 
 • ohybné energetické reťaze
 • elektronická regulácia výšky horákov
 • prenos páliacich dát pomocou USB, LAN siete
 • precízne riadenie zapaľovacej a pracovnej  výšky horákov
 • riadiaci systém B&R
Volitelné vybavenie:

 • značiaca jednotka – značenie plazmou
 • značiaca jednotka – značenie mikroúderom
 • značiaca jednotka – značenie  rysovacou ihlou
 • navŕtavacia jednotka
 • jednotka pre kontaktnú reguláciu výšky plazmového horáku – pre pálenie tenkých plechov
 • autogenna jednotka pre pálenie priamych úkosov  (V, X)
 • elektrické zapaľovanie plameňa  autogénneho horáku
 • CAD/CAM software pre prípravu páliacich dát

Parametre produktu

Autogénne Rezanieaž do 200mm
Plazma + Autogén2x Plazma + 6x Autogén
Plazmové Rezanieaž do400A
Rezanie Do RúrRotCut10 : Ø 60-450mm,max.dĺžka 6000mm ,max.hrúbka steny 20mm RotCut10 :Ø 150-600mm,max.dĺžka 6000mm ,max.hrúbka steny 20mm RotCut10 : Ø 300-1000mm,max.dĺžka 3000mm ,max.hrúbka steny 20mm

Súbory