top of page
Vanad Kompakt.webp

  Prednosti :

 • ucelená rada strojov pre spracovanie načastejšie používaných formátov plechov

 • tuhá konštrukcia odsávaného materiálového stolu s integrovanou pojazdovou dráhou portálového nosiča technológie

 • obojstranný pohon pozdĺžneho pojazdu

 • lineárne vedenia na všetkých pojazdových osách

 • nová rada polohovateľných veľkoformátových panelov s priemyselnou klávesnicou-model Light s mobilným dotykovým Power Panelom 500 s technologickou klávesnicou

 • precízne riadenie zapaľovacej a pracovnej výšky horáku

 • vysoká presnosť polohovania aj pri dlhodobej prevádzke

 • štandardná hrúbka deleného materiálu 50mm

 • vynikajíce dynamické vlastnosti stroja

 • výkonný, prevádzkovo stabilný, užívateľský prívetivý CNC systém

 • eliminácia neproduktívnych časov pri prevádzke

  Štandardné vybavenie :

 • obojstranný pohon portálov

 • ohybné energetické reťaze

 • riadiaci systém B&R

 • prenos páliacich dát pomocov USB, LAN siete

 • precízne riadenie výšky plazmového horáku

 • pneumaticko-elektrické nastavenie zapaľovacej výšky plazmového horáku

  Volitelné vybavenie :

 

 • značiaca jednotka – značenie plazmou

 • značiaca jednotka – značenie mikroúderom

 • značiaca jednotka – značenie rysovacou ihlou

 • navrtávacia jednotka

 • jednotka pre kontaktnú reguláciu výšky plazmového horáku – pre pálenie tenkých plechov

 • CAD/CAM software pre prípravu páliacich dát

KATALOGOVÝ LIST - Vanad Kompakt

Katalogový list CNC rezací stroj Vanad Kompakt vo formáte PDF tu >>

Vanad Kompakt katalog.webp
bottom of page