top of page
Laserové rezanie | Vanad Miron

  Prednosti :

 • možnosť osadenia technológií (kyslík, plazma)

 • dve lineárne vedenia pre jednostranný pohon pozdĺžneho pojazdu

 • malá zástavbová dĺžka a šírka oproti portálovej konštrukcii

 • minimalizácia neproduktívnych časov pri prevádzke

 • jednoduché riadenie

 • štandardná hrúbka deleného materiálu do 100 mm

 • dve lineárne vedenia na portále stroja

 • výkonný, prevádzkovo stabilný, užívateľsky prívetivý CNC systém

  Štandardné vybavenie :

​​

 • ohybné energetické reťaze

 • riadiaci systém B&R

 • prenos páliacich dát pomocov USB, LAN siete

 • precízne riadenie výšky plazmového horáku

 • dotykový PowerPanel 500  s technologickou klávesnicou

 • motory s konštantným krútiacim momentom – vysoká kvalita výpalkov

  Volitelné vybavenie :

 

 • CAD/CAM software pre prípravu páliacich dát

 • IHT kapacitné riadenie  výšky autogénneho horáku

 • laserové ukazovátko pre nastavenie počiatočnej polohy horáku

Vanad_MIRON katalogovy list.webp

KATALOGOVÝ LIST - Vanad Miron

Katalogový list CNC rezací stroj Vanad Miron vo formáte PDF tu >>

bottom of page