top of page
KemTab Advance _odsávací stôl.jpg
KemTab Advance _odsávací stôl.jpg
KemTab Advance _odsávací stôl.jpg
KemTab Advance _odsávací stôl.jpg
KEMPER_priemyselné_filrácie.png
kemtab_hiend.jpeg

KemTab Advance

kemtab_hiend.jpeg

KemTab HiEnd

kemtab_vibro.jpeg

KemTab Vibro

300A-400A

600A-800A

Prednosti :

 

»Lepšia kvalita rezania a nižšie opotrebenie vďaka inovatívnemu tvaru miesta pre položenie materiálu  (easy FRAME)
» Žiadne externé náklady pri vlastnej výrobe zvarovacích častí vďaka zasúvacej konštrukcii podkladovej plochy pre položenie materiálu (easyFRAME)
» Nie je potrebné čistenie alebo údržba rámu podkladovej plochy pre položenie materiálu, pretože je možná jeho jednoduchá výmena (easy FRAME)

Charakteristika

 

» Úspora nákladov na energie z dôvodu nízkeho objemu odsávania vďaka individuálnemu riadeniu odsávacích klapiek použitého segmentu
» Žiadny mechanický vplyv na rezacie zariadenie pri bezdotykovom elektronicky-pneumatickom riadení odsávacích klapiek
» Úspora času a nákladov na čistenia stolu vďaka veľkým vaniam na nečistoty a tým pádom väčším časovým intervalom medzi čistením
» Flexibilné dimenzovanie veľkosti stolu vďaka modulárnej konštrukcii (dĺžka, šírka)

Animation Absaugtisch
Play Video

 • Lepšia kvalita rezania a nižšie opotrebenie vďaka inovatívnemu tvaru miesta pre položenie materiálu (easy FRAME)

 • Žiadne externé náklady pri vlastnej výrobe zvarovacích častí vďaka zasúvacej konštrukcii podkladovej plochy pre položenie materiálu (easyFRAME)

 • Nie je potrebné čistenie alebo údržba rámu podkladovej plochy pre položenie materiálu, pretože je možná jeho jednoduchá výmena (easy FRAME)

 • Úspora nákladov na energie z dôvodu nízkeho objemu odsávania vďaka individuálnemu riadeniu odsávacích klapiek použitého segmentu »Žiadny mechanický vplyv na rezacie zariadenie pri bezdotykovom elektronicky-pneumatickom riadení odsávacích klapiek

 • Úspora času a nákladov na čistenia stolu vďaka veľkým vaniam na nečistoty a tým pádom väčším časovým intervalom medzi čistením »Flexibilné dimenzovanie veľkosti stolu vďaka modulárnej konštrukcii

kemtab_hiend.jpeg

KemTab Advance

Vlastnosti

Model odsávacieho stola

 • Rezanie plazmou do 300 ampérov (krátkodobo do 400 A)

 • Rezanie autogénom, plechy do hrúbky 150mm

 • Modul šírka :1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm ...

 • Výška stolu : 700 mm

 • Odstup segmentov: 515 mm

Technické údaje

Pre stredné a vysoké nároky na rezanie

kemtab_hiend.jpeg

KemTab HiEnd

Pre najvyššie nároky na rezanie

 • Použitie pri mimoriadne vysokých prúdoch rezania a hrúbke materiálu je možné vďaka oddeleniu miesta pre položenie materiálu a konštrukcie stolu a externej pneumatike

 • Úspora nákladov na energie z dôvodu nízkeho objemu odsávania vďaka individuálnemu riadeniu odsávacích klapiek použitého segment

 • Žiadny mechanický vplyv na rezacie zariadenie pri bezdotykovom elektronicky-pneumatickom riadení odsávacích klapiek

 • Úspora času a nákladov na čistenia stolu vďaka veľkým vaniam na nečistoty a tým pádom väčším časovým intervalom medzi čistením

 • Nižšie opotrebenie pneumatiky, pretože sú oddelené od prúdu vzduchu

kemtab_vibro.jpeg

KemTab Vibro

Vibračný stôl 

 • Lepšie vyťaženie a vyššia efektivita rezacieho zariadenia vďaka automatickému vynášaniu a s tým spojenému minimálnemu prerušovaniu pre čistenie

 • Lepšia kvalita rezania a nižšie opotrebenie vďaka inovatívnemu tvaru miesta pre položenie materiálu (easy FRAME)

 • Použitie pri mimoriadne vysokých prúdoch rezania a hrúbke materiálu je možné vďaka oddeleniu miesta pre položenie materiálu a konštrukcie stolu a externej pneumatike

 • Úspora nákladov na energie z dôvodu nízkeho objemu odsávania vďaka individuálnemu riadeniu odsávacích klapiek použitého segmentu

 • Žiadny mechanický vplyv na rezacie zariadenie pri bezdotykovom elektronicky-pneumatickom riadení odsávacích klapiek

 • Nie je potrebné čistenie alebo údržba rámu podkladovej plochy pre položenie materiálu, pretože je možná jeho jednoduchá výmena (easy FRAME)

 • Nižšie opotrebenie pneumatiky, pretože sú oddelené od prúdu vzduchu

 • Rezanie plazmou do 450 ampérov 

 • Rezanie autogénom, plechy do hrúbky 150mm

 • Modul šírka :2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm, 4.200 mm,

 • Výška stolu : 820 mm

 • Odstup segmentov: 515 mm

 • Rám materiálovej podložky: EasyFrame Advance

 • Automatické vynášanie strusky pomocou posuvného dopravného systému

 • Nízky objem odsávania

 • Robustná, samonosná podkladová plocha pre rezanie

 • Externá pneumatika

 • Prúd vzduchu a mechanika sú oddelené

 • Modulárna konštrukcia

 

KATALOGOVÝ LIST - KEMPER Odsávacie stoly 

                              Katalogový  list vo formáte PDF tu >>

Kemper_odsávacie_stoly_katalog.JPG
KemTabAdvance
KemTabHiEnd
KemTab Vibro
bottom of page