top of page
KemTab Advance _odsávací stôl.jpg
KemTab Advance _odsávací stôl.jpg
KemTab Advance _odsávací stôl.jpg
KemTab Advance _odsávací stôl.jpg
KEMPER_priemyselné_filrácie.png
kemtab_hiend.jpeg

KemTab Advance

kemtab_hiend.jpeg

KemTab HiEnd

kemtab_vibro.jpeg

KemTab Vibro

300A-400A

600A-800A

Prednosti :

 

»Lepšia kvalita rezania a nižšie opotrebenie vďaka inovatívnemu tvaru miesta pre položenie materiálu  (easy FRAME)
» Žiadne externé náklady pri vlastnej výrobe zvarovacích častí vďaka zasúvacej konštrukcii podkladovej plochy pre položenie materiálu (easyFRAME)
» Nie je potrebné čistenie alebo údržba rámu podkladovej plochy pre položenie materiálu, pretože je možná jeho jednoduchá výmena (easy FRAME)

Charakteristika

 

» Úspora nákladov na energie z dôvodu nízkeho objemu odsávania vďaka individuálnemu riadeniu odsávacích klapiek použitého segmentu
» Žiadny mechanický vplyv na rezacie zariadenie pri bezdotykovom elektronicky-pneumatickom riadení odsávacích klapiek
» Úspora času a nákladov na čistenia stolu vďaka veľkým vaniam na nečistoty a tým pádom väčším časovým intervalom medzi čistením
» Flexibilné dimenzovanie veľkosti stolu vďaka modulárnej konštrukcii (dĺžka, šírka)