top of page
Vanad MiraVanad Kompakt Light | Malý páliaci stroj

  Prednosti :

 • užívatelský komfort

 • ľahké ovládanie - dotykový Power Panel 500 s technologickou klávesnicou

 • univerzálne využitie– štandardná hrúbka deleného materiálu do 100 mm

 • uľahčenie práce obsluhy – sada makier

 • ľahký prenos dát – USB konektor a LAN sieť

 • minimalizácia neproduktívnych časov pri prevádzke

 • výkonný, prevádzkovo stabilný a užívateľsky prívetivý CNC systém B&R.

  Štandardné vybavenie :

 • obojstranný pohon portálov

 • ohybné energetické reťaze

 • riadiaci systém B&R

 • prenos páliacich dát pomocov USB, LAN siete

 • precízne riadenie výšky plazmového horáku

  Volitelné vybavenie :

 

 • CAD/CAM software pre prípravu páliacich dát

 • elektrické zapaľovanie plameňa autogénneho horáku

 • IHT kapacitné riadenie  výšky autogénneho horáku

 • laserové ukazovátko pre nastavenie počiatočnej polohy horáku

Vanad Mira katalog.webp

KATALOGOVÝ LIST - Vanad Mira

Katalogový list CNC rezací stroj Vanad Mira vo formáte PDF tu >>

bottom of page